Aanmelden

Aanmelden van uw kind(eren)

Een nieuwe stap
Van peuter naar kleuter. Uw kind is klaar voor de volgende, belangrijke stap in zijn of haar ontwikkeling: de basisschool! U bent op zoek naar een goede school voor uw kind. Hoe dan ook, een spannende stap voor zowel kind als ouders. U zoekt een school waar uw kind graag naar toe gaat, veel leert en zich zo goed mogelijk ontwikkelt. Wij helpen u graag in het maken van uw keuze.
 

De Griffel
De Griffel is een katholieke school, waar iedereen welkom is. Naast onze eigen groepen is ook de BSO gevestigd in ons gebouw. We vieren samen de katholieke feesten zoals Kerstmis, carnaval en Pasen. De sfeer op onze school kenmerkt zich door openheid en betrokkenheid.  Wij leren de kinderen samen te werken en respect te hebben voor elkaar, zodat ze zich met gemak en vanzelfsprekendheid  kunnen bewegen in een diverse samenleving.
 
Op de Griffel is er ruimte voor de individuele talenten van ieder kind. Hierin zit een opdracht voor de school: we zijn pas tevreden als kinderen hun eigen talenten ontdekken. We streven naar zelfbewuste leerlingen, die trots zijn op zichzelf, elkaar en maatschappelijk betrokken zijn. Naast het lesprogramma met kennisvakken als taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen besteden we aandacht aan kunst en cultuur en natuur en techniek.
 
Wij volgen de ontwikkeling van onze leerlingen op de voet en bieden zoveel mogelijk passend onderwijs voor ieder kind. Van kinderen die extra steun nodig hebben bij dyslexie tot kinderen die extra uitdaging vinden in de uitdaagklas.
 
Graag ontmoeten wij u tijdens een kennismakingsgesprek en rondleiding.


Gesprek aanvragen

* Verplichte velden