De Griffel als opleidingsschool

De Griffel is door de Hogeschool van Utrecht gecertificeerd als opleidingsschool. Het doel van de certificering is dat wij samen met de Hogeschool kwalitatief goede leerkrachten opleiden. De Hogeschool zorgt voor de theorie, wij zijn verantwoordelijk voor het praktijkleren.
Ieder schooljaar lopen er verschillende studenten stage in onze groepen. In ons partnerschap gaat het om gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs. Studenten worden op een professionele wijze begeleid door de mentoren (de leerkrachten). Zij begeleiden de studenten door feedback te geven en de studenten te begeleiden in hun leerproces. De Griffel heeft twee schoolopleiders welke  medeverantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de plaatsing van de stagiairs. De schoolopleiders zijn het aanspreekpunt, geven feedback, houden intervisiemomenten en ondersteunen de mentoren.
De schoolopleiders van de Griffel zijn: Henrieke Bosman (h.bosman@bsdegriffel.nl) en Yves-Marell Sastro (y.sastro@bsdegriffel.nl)