Medezeggenschapsraad

Ouders en leerkrachten kunnen door middel van de medezeggenschapsraad inbreng hebben in de besluitvorming van de school. Zij praten met elkaar over het beleid en de organisatie van het onderwijs op de school. De medezeggenschapsraad, oftewel de MR, heeft over bepaalde onderwerpen advies en/of instemmingsrecht. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan besteding van financiële middelen, de inrichting en planning van het onderwijs, het vaststellen van de vakanties en vrije dagen, inhoud en tekst van de schoolgids, de wijze waarop ouders meehelpen op school, maar ook aan de formatieplanning, huisvesting, de visie van de school, etc.
De MR bestaat op de Griffel uit 6 leden: 3 ouders en 3 leerkrachten.
U kunt ook uw stem laten horen via de MR! Alle reacties en opmerkingen worden in de MR vergadering behandeld. De MR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar.
Mail naar:
mr@bsdegriffel.nl