Oudercontact cyclus

Gesprekcyclus groepen 1 en 2:
Periode Soort gesprek: Duur: Wie aanwezig: Verplicht voor:
Augustus Startgesprek, overdracht afstemmen en inleveren rapport 10 min. Leerkracht, ouders én kind Ouders én kind
November Voortgangsgesprek 10 min. Leerkracht en ouders Facultatief
 
Februari Rapportgesprek groep 2
Voortgangsgesprek groep 1
10 min. Leerkracht en
ouders
Ouders
Juni Eindgesprek, tweede rapportgesprek en overdracht 10 min. Leerkracht, ouders én kind Ouders en laatste 5 minuten is het kind erbij
Gesprekcyclus groepen 3 t/m 6:
Periode Soort gesprek: Duur: Wie aanwezig: Verplicht voor:
Augustus Startgesprek, overdracht afstemmen en inleveren rapport 10 min. Leerkracht, ouders én kind Ouders
én kind
November Voortgangsgesprek 10 min. Leerkracht en ouders Facultatief
Februari Rapportgesprek 10 min. Leerkracht en ouders Ouders
Juni Eindgesprek, tweede rapportgesprek en overdracht 10
min.
Leerkracht, ouders én kind Ouders en laatste 5 minuten is het kind erbij
Gesprekcyclus groepen 7:
Periode Soort gesprek: Duur: Wie aanwezig: Verplicht voor:
Augustus Startgesprek, overdracht afstemmen en inleveren rapport 10 min. Leerkracht, ouders én kind Ouders
én kind
November Voortgangsgesprek 10 min. Leerkracht en ouders Facultatief
Februari Rapportgesprek 10 min. Leerkracht en ouders Ouders
Juni Eindgesprek, tweede rapportgesprek en overdracht
Voorlopig adviesgesprek VO
15
min.
Leerkracht, ouders én kind Ouders én kind

Gesprekcyclus groep 8:
Periode: Soort gesprek: Duur: Wie aanwezig: Verplicht voor:
Augustus Startgesprek, overdracht afstemmen en inleveren rapport 10 min. Leerkracht, ouders én kind Ouders én kind
November Gesprekken over uitslag Drempelonderzoek 10 min. Leerkracht, ouders én kind Ouders én kind
Januari Definitief adviesgesprek VO 15 min. Leerkracht,
evt. intern begeleider, ouders én kind
Ouders én kind

Informatieavonden:
Groep 3 en 8 houden wél een informatieavond aan het begin van het schooljaar. Groepen 1/2 en 4 tot en met 7 houden géén informatieavond. Alle info over de groep gaat middels een informatiebrief via het ouderportaal naar de ouders.

Ouders in de klas / halen en brengen:
Bij de kleuters zijn ouders dagelijks welkom om mee de klas in te lopen (spelinloop) en van 8.30-8.45 uur een spelletje te spelen met hun kind.
Ouders van groep 3 kunnen tot aan de herfstvakantie op maandag en vrijdag met hun kind mee de klas in om een spelletje te spelen met hun kind. Na de herfstvakantie gaan de kinderen zelf de klas in en nemen ouders buiten afscheid van hun kind.
Ouders van de groepen 4 t/m 8 nemen buiten afscheid van hun kind.
Aan het einde van een schooldag wachten de ouders op het schoolplein tot hun kind naar buiten komt.
Na schooltijd zijn ouders altijd welkom om een kijkje te nemen in de klas van hun kind. Daarnaast hebben wij drie keer per jaar een ouderkijkweek waar ouders een les(deel) kunnen bijwonen van hun kind.