Contactpersoon en klachtenregeling

Gegevens contactpersonen de Griffel:
Linda van Ekris                l.vanekris@bsdegriffel.nl

Het Sticht heeft twee onafhankelijke externe vertrouwenspersonen benoemd om u bij te staan in situaties waarin u behoefte heeft aan een klankbord of gesprekspartner. Dat kunnen situaties zijn waarin u bepaalde zorgen hebt, die de school betreffen en die u al met de schoolleiding hebt besproken. Als u niet tevreden bent over de manier waarop het contact met de school verloopt, kan het moeilijk zijn om hiervoor een passende oplossing te vinden of uw klacht kenbaar te maken. De externe vertrouwenspersoon kan u hierbij begeleiden.

Mevr. Blijke Janssen        blijkejanssen@gmail.com     06-45144301
Dhr. Anton Stegeman    antonstegeman@live.nl        06-15022647

Website Het Sticht:
 https://www.hetsticht.nl/klachten