Handdruk

16-04-2020
LEKKER LEZEN
Voorgelezen worden en zelf lezen heeft, zoals u weet, een positieve invloed op de ontwikkeling en schoolcarrière van uw kind. Het hebben en houden van plezier in lezen is van groot belang: met plezier in lezen gaan kinderen meer lezen en worden ze beter in taal. Op school wordt er naast de leesmethode structureel gewerkt aan leesbevordering middels de landelijke aanpak van De Bibliotheek Op School. Het praten over boeken, het dagelijks (voor) lezen, een aantrekkelijk en gevarieerd boekenaanbod, draagt bij aan het ontwikkelen van een positieve leesattitude. Kinderen in de basisschoolleeftijd scoren hoger op de taal- en leesvakken als ze thuis ook lezen. Wat kunt u als ouder doen om uw kind te stimuleren om thuis te gaan lezen? 
- Voorlezen of samenlezen: ook als je kind al zelf kan lezen!
- Praten over boeken: af en toe iets vragen over het boek dat je kind leest, maakt kinderen enthousiaster voor lezen.
Klik hier om de gehele handdruk te lezen.